NÅ DINA BÄSTA KUNDER.

VÅR VISION


På ett personligt sätt vill Angström Gruppen upptäcka och tillgodose företagares behov.

Det självklara valet när företagare vill ta nya steg.

VÅR MISSION


Vi tror att tillväxt drivs av tjänst, produkt, paketering och förmågan att kommunicera.

Vi tror att tillväxt möjliggörs av bra struktur och effektiva arbetsverktyg.

Vi vill hjälpa små och medelstora företag med affärsutveckling och marknadskommunikation.

Vårt fokus är våra kunders lönsamhet och tillväxt.

NYHETER.

HISTORIEN OM ANGSTRÖM.

”Det är viktigt att förstå sin historia och värdesätta kunskapen från de som går före, men vi får inte tappa vår framtidstro och våra drömmar.”

Holger Angström, 2016

Fylld av framtidstro och drömmar flyttade den unge Angström i slutet av 40-talet från norr. Han lämnade barndomens Robertsfors och kontoret vid faderns tunnfabrik. Efter en tid som revisorsassistent i Göteborg förde den stora kärleken honom till Åsundens strand. Han startade byrån Angström och fick under många år hjälpa företag. Han blev känd för sin ärlighet och välvilja. Idag är herr Angström 90 år och har fortfarande kvar sin framtidstro och delar med sig av sina drömmar. Han har under årens lopp fått barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Ett av dessa stolta barnbarn är Josef som idag driver Angström Gruppen.