ALLT BÖRJAR MED EN NULÄGESANALYS.

ALLT BÖRJAR
MED EN
NULÄGESANALYS.

För att få bästa möjliga förutsättningar för ett riktigt bra slutresultat är vi noga med att alltid vara helt insatta i hur er situation ser ut idag. Det är vad vi kallar nulägesanalys. Vi tillbringar en halvdag tillsammans med er för att gå igenom verksamhetens styrkor och möjligheter och hur ni skulle kunna använda dessa på bästa sätt.

Vi skapar förutsättningar för att hantera svagheter och hot och diskuterar kundsegment, budskap och marknadsföringskanaler.

Mötet resulterar i en dokumenterad analys som ligger till grund för fortsatt arbete.

Hur går det till?

1

W O R K S H O P
En halvdags workshop framför whiteboarden som skräddarsys efter ert företags förutsättningar.

2

A N A L Y S
Vi analyserar det vi fått fram under workshopen för att sedan dokumentera och ta fram en handlingsplan.

3

Ö V E R L Ä M N I N G
I ett möte går vi tillsammans igenom analysen och bollar tankar om hur man kan gå vidare.

%

%

%

Vad ingår?

Vi anpassar innehållet i workshopen och analysen utifrån era behov och brukar använda oss av 8-10 st av delarna nedan.
Vision & Mål
Verksamhetsmålen och er vision måsta ha en central roll i planeringen av er marknadskommunikation. Vi för samtal och analyserar hur visionen och era mål bör påverka er marknadsstrategi.
Unika Resurser
Vad har ni för resurser som gör er unika? Är det materiella- eller immateriella tillgångar, eller kanske en unik kombination?
PLC & BCG
Hur hanterar ni era produkter och ert erbjudande? Vilka produkter säljer bäst och hur långlivade är dom?
Kärnverksamhet
Vad är det ni gör? Om vi skalar bort allt annat – vad är kärnan i er verksamhet?
SWOT
Vad har ni för interna styrkor och svagheter? Vad har ni för externa möjligheter och hot? Hur kan vi förändra situationen så att vi förvandlar möjligheter till styrkor, undviker hoten och arbetar bort våra svagheter?
USP
Varför ska kunden välja er framför en konkurrent? Vad är ert unika försäljningsargument?
Kärnkompetens
Vad är det ni är riktigt bra på? Vilken kompetens ligger till grund för det ni levererar till kund? Vilken kompetens är det som ni bistår med och som adderar mest värde till kunden?
PEST
Hur ser omvärlden ut? Hur på verkar politiska-, ekonomiska-, sociala- och tekniska faktorer vår organisation?
Källor
Vad vill ni förmedla? Vad är källan till det budskap som ni önskar förmedla?
Avkodare
Hur tar er mottagare till sig budskapet i en kanal? Är han/hon van användare av digitala hjälpmedel eller föredrar han/hon att läsa tryckt media?
Kodare
Vem sköter idag er marknadsföring? Vad använder ni för hjälpmedel? Finns det möjlighet till bättre arbetssätt och automatisering?
Mottagare
Vem vill ni nå med er marknadsföring? Finns det olika mottagargrupper? Hur skiljer sig dessa från varandra? och hur påverkar detta i så fall vår marknadskommunikation?
Kanaler "Marknadsmixen"
Hur når ni fram till er kund? Vilka kanaler använder ni? Hur kan vi använda dessa kanaler på ett bättre sätt?
Åtgärdsförslag
Utifrån analysen tar vi fram en lista på förbättringsåtgärder som kan effektivisera er marknadsföring.

Vad kostar en nulägesanalys?

9 900kr

Angström Konsultbyrå AB

Fyll i din e-postadress
så skickar vi mer information

Josef Brengesjö

josef@angstromgruppen.se
0763-948040

Andreas Jansson

andreas@angstromgruppen.se
0704-547494