Stort slarv med lösenorden enligt en ny undersökning

Många återanvänder samma lösenord på flera sajter.
När det kommer till säkerhetstänk på nätet är det lätt att tro att ungdomar har bättre koll än de som är lite äldre, men så behöver det nödvändigtvis inte vara. För enligt en enkätundersökning gjord av lösenordshanteringsföretaget Keeper, som sajten Bleeping computer tagit del av, verkar slarvet gå lika över åldrarna.

Totalt är det 1000 personer som svarat i enkäten, och bland de som var mellan åldrarna 18-31 uppgav hela 87 procent att de återanvände samma lösenord på flera sajter. Bland de svarande över 31 hamnade den siffran på 81 procent.

Slarvet tar dock inte slut vid återanvändandet utan 64 procent av de tillfrågade svarade även att de delade ett eller flera lösenord med någon annan.

Utöver slarvet verkar det även som att många användare har svårt att komma ihåg sina lösenord, då hela 33 procent svarade att de ofta behöver skriva in lösen tre till fyra gånger innan det blir rätt. Tio procent uppgav även att de tvingades begära ett nytt lösenord varje gång de skulle logga in på nytt.

Enkätens huvudfokus låg på säkerheten i mobilen, och det var ett område där svaren var allt annat än betryggande. För enligt svaren var det hela 46 procent av de svarande äldre än 44 som inte hade lösenord till sin mobil, bland de under 44 år låg den siffran på 26 procent.

 

En artikel från IDG.se 2017-02-28
Skriven av Adam Koskelainen