UPPDRAG. STRÄVA.

“Ingen minns en färglös fegis”

UPPDRAG. STRÄVA.

“Ingen minns en färglös fegis”

MOD · RESPEKT · ENGAGEMANG

Pernilla har under lång tid jobbat med rekrytering och bemanning. Hon har funnits i Sträva sedan starten och under 2015 köpte hon loss bolaget. Hon har en dröm om att skapa ett rekryterings- och bemanningsföretag som jobbar långsiktigt med optimal matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare. I en branch där konkurrensen är stenhård och där man i allt för många lägen utför en quick-fix vill Sträva stå för något annat.

MOD · RESPEKT · ENGAGEMANG

Pernilla har under lång tid jobbat med rekrytering och bemanning. Hon har funnits i Sträva sedan starten och under 2015 köpte hon loss bolaget. Hon har en dröm om att skapa ett rekryterings- och bemanningsföretag som jobbar långsiktigt med optimal matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare.

UPPDRAGET.

Att skapa ett koncept som bygger på Strävas värderingar och får företaget att sticka ut i mängden – för ingen minns en färglös fegis.

UPPDRAGET.

Att skapa ett koncept som bygger på Strävas värderingar och får företaget att sticka ut i mängden – för ingen minns en färglös fegis.

Allt började med en nulägesanalys

Som i så många andra lyckade projekt inledde vi med en nulägesanalys. Under en workshop samtalade vi om kärnverksamhet, kärnkompetens och unika resurser. Vi genomförde en enkel SWOT-analys och Pernilla delade mål och vision för sitt företag. Avslutningsvis byggde vi en kommunikationsmodell som kartlägger marknadsföringen och visar på utvecklingsmöjligheter.

Läs mer...

Allt började med en nulägesanalys

Under en workshop samtalade vi om kärnverksamhet, kärnkompetens och unika resurser. Vi genomförde en SWOT-analys och Pernilla delade mål och vision för sitt företag. Analysen resulterade i en första kommunikationsmodell som sedan har legat till grund för det fortsatta arbetet.

Läs mer...

STEG 1 – STRATEGI.

STEG 1 – STRATEGI.

1. Vem vill vi nå?

Ett ingående segmenteringsarbete resulterade i att vi kunde identifiera tre olika mottagare, två olika typer av kunder och en arbetstagare.

2. Vad vill vi säga?

Budskapet måste nå genom bruset och all marknadskommunikation måste ske på mottagarens villkor. Vi ville förmedla Strävas kunskap, leverans och varumärke. Pernillas och hennes anställdas idrottsengagemang låg till grund för det koncept som nu började ta form.

3. Hur ska vi nå fram?

När vi nu visste vad vi ville säga, och till vem, så handlade det om att välja rätt kanaler. Kunderna ansågs mottagliga för digital kommunikation och kravet på enkel administration i en liten organisation gjorde att tyngden lades på digital marknadsföring. Utöver hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och blogg började vi titta på nya lösningar för att förbättra offertering och skapa en process som var transparent och spännande.

MED RÄTT SPELARE I LAGET.

Genom att lyfta likheterna mellan lagidrottens och arbetsplatsens utmaningar ville vi skapa ett nytt sätt att se på rekrytering och bemanning. Det som så ofta ses som självklart för att ett lag ska lyckas glöms lätt bort på arbetsplatsen. Vi tror på rätt spelare på rätt plats och möjlighet till utveckling och uppföljning.

Detta koncept gav även utrymme för en spännande grafisk profilering och en kommunikation som skulle få Sträva att sticka ut ur mängden.

SPELPLANEN.

Inspirerade av konceptet ”Gamification” skapade vi ett nytt sätt att räkna på uppdrag och lägga offerter. Tillsammans med kunden och med hjälp av en kortlek lägger Sträva spelplanen som man sedan ska ta sig igenom. Varje kort utgör en del av processen och har ett fast pris.

På detta sätt blir det tydligt för kunden vad som ska genomföras, hur vi ska nå målet och vad processen kommer att kosta. Kunden får på detta sätt möjlighet att styra projektets utformning och kostnad.

Kommunikationsmodellen – En användbar dokumentation

En pärm i hyllan hjälper sällan någon, men en modell på väggen påminner oss om den strategi vi har antagit. De strategiska beslut som fattats under steg 1 dokumenterades i en modell som idag sitter på väggen på Strävas kontor.

Modellen – Ett användbart dokument

En pärm i hyllan hjälper sällan någon, men en kommunikationsmodell på väggen påminner oss om den strategi vi har antagit. De strategiska beslut som fattats under steg 1 dokumenterades i en modell som idag sitter på väggen på Strävas kontor.

STEG 2 – IMPLEMENTERING.

GRAFISK PROFIL.

Vi ville inte bryta upp de grafiska riktlinjer som man hade arbetat in, men vi ville komplettera med vårt nya koncept. Loggan fick en slogan och de cirklar som tidigare använts i mycket stor utsträckning begränsades nu för att inte ta över allt för mycket. Vi behöll den signifikanta lila färgen och lät denna symbolisera den kommunikation som riktade sig mot kunder, en kommunikation som vi kom att kalla ”Anlita”. En komplementfärg togs fram för att visa på kommunikation mot arbetstagare, en kommunikation vi kallade ”Jobba”.

FOTOGRAFERING.

Målet var att visa på lagets olika spelartyper och var de hör hemma på arbetsplatsen. Vi valde att inte anlita professionella fotomodeller utan använde oss istället av Strävas egen personal som vi klädde i matchställ och fotade “in action”. Resultatet blev mycket äkta och naturligt – så naturligt det nu kan vara att sitta i supporten och bolla en amerikansk fotboll.

FOTOGRAFERING.

Målet var att visa på lagets olika spelartyper och var de hör hemma på arbetsplatsen. Vi valde att inte anlita professionella fotomodeller utan använde oss istället av Strävas egen personal som vi klädde i matchställ och fotade “in action”. Resultatet blev mycket äkta och naturligt – så naturligt det nu kan vara att sitta i supporten och bolla en amerikansk fotboll.

HEMSIDA.

Ett företags hemsida utgör navet i en digital marknadsföring. Det är hit man vill leda alla mottagare och det är därför mycket viktigt vad man skapar för känsla. För Sträva innebar detta en designad sajt som tydligt lyfter konceptet och kopplingen till idrotten. Sidan fick en direkt indelning mellan “Anlita” och “Jobba”, detta för att på bästa sätt kunna anpassa informationen till besökaren.

HEMSIDA.

Ett företags hemsida utgör navet i en digital marknadsföring. Det är hit man vill leda alla mottagare och det är därför mycket viktigt vad man skapar för känsla. För Sträva innebar detta en designad sajt som tydligt lyfter konceptet och kopplingen till idrotten. Sidan fick en direkt indelning mellan “Anlita” och “Jobba”, detta för att på bästa sätt kunna anpassa informationen till besökaren.

SOCIALA MEDIER.

En viktig del i en digital marknadskommunikation är sociala medier. Genom att aktivt söka upp och hålla kontakten med sina mottagare på Facebook, Linkedin och Instagram kan Sträva slussa trafik in mot hemsidan.

SOCIALA MEDIER.

En viktig del i en digital marknadskommunikation är sociala medier. Genom att aktivt söka upp och hålla kontakten med sina mottagare på Facebook, Linkedin och Instagram kan Sträva slussa trafik in mot hemsidan.

FACEBOOK.

LINKEDIN.

INSTAGRAM.

TRYCKSAKER & BRANDING.

För att underlätta så väl offerteringsprocesser som nätverkande och sponsring har vi tagit fram trycksaker och hjälpmedel som gör det möjligt för Sträva att nå ut med sitt budskap.

TRYCKSAKER & BRANDING.

För att underlätta så väl offerteringsprocesser som nätverkande och sponsring har vi tagit fram trycksaker och hjälpmedel som gör det möjligt för Sträva att nå ut med sitt budskap.

NYHETSBREV.

Som en del i Strävas digitala marknadsföring håller man kontakten med sina kunder och arbetssökande med hjälp av designade e-brev. Initialt har vi skapat prenumerationsfunktioner och mallar för utskick till så väl kunder som arbetssökande.

NYHETSBREV.

Som en del i Strävas digitala marknadsföring håller man kontakten med sina kunder och arbetssökande med hjälp av designade e-brev. Initialt har vi skapat prenumerationsfunktioner och mallar för utskick till så väl kunder som arbetssökande.

LANSERING.

Den 5 april 2017 hade vi i Strävas lokaler ett Öppet Hus då vi lanserade det nya konceptet. Som sig bör skedde detta i anslutning till det lokala innebandylagets, Mullsjö AIS, semifinal på hemmaplan. En härlig eftermiddag då vi fick träffa nya kunder och arbetstagare men också gamla goda vänner som alla kom med glada tillrop och applåder.

Josef Brengesjö

Projektledare och Marknadsstrateg

14 + 9 =